Zlatastudna.sk

Zlatastudna.sk

Prezentačný web portfólia pramenitej vody Zlatá studňa.

Animácie v rámci projektu sú vytvorené výlučne cez CSS3 a jQuery, čo rozširuje kompatibilitu na viac zariadení. Projekt bol vytvorený v Milk studio, pričom programátorské práce boli vykonávané interne mnou.

  • design, art direction, project management: Milk studio
  • programovanie: Štefan Sebestyén(step2web), ako interný zamestnanec Milk studio s.r.o.

Link na projekt:

zlatastudna.sk

Kontakt

+421 917 829 126

step2web, s.r.o., Krajná 70, 940 55 Nové Zámky, Slovenská republika, IČO: 45 424 977, DIČ: 202 300 8405

`