Chransa.sk

Chransa.sk

Tvorba internetového obchodu a identity pre obchod s bezpečnostnými pomôckami

Vytvorenie značky chransa.sk pre spoločnosť I.P.C Slovakia, ako internetoveho ekvivalentu ku kamennej predajni s bezpečnostnými pomôckami.

link na stránku:

chransa.sk

Kontakt

+421 917 829 126

step2web, s.r.o., Krajná 70, 940 55 Nové Zámky, Slovenská republika, IČO: 45 424 977, DIČ: 202 300 8405

`