Obchodnafakulta.sk

Obchodnafakulta.sk

Komplexný informačný portál pre Obchodnú fakultu Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Vytvorenie komplexneho informačného portálu pre študentov, zamestnancov a širokú verejnosť, ktorý má za úlohu sprístupnenie všetkých informácií v prehľadnej forme.

link na stránku:

obchodnafakulta.sk

Kontakt

+421 917 829 126

step2web, s.r.o., Krajná 70, 940 55 Nové Zámky, Slovenská republika, IČO: 45 424 977, DIČ: 202 300 8405

`