Vallosadovsky.sk

Vallosadovsky.sk

Responzívny web pre Vallo Sadovsky Architects.

Minimalistická prezentácia ktorá necháva vyniknúť projekty architektov. Web bol vytvorený s dôrazom na funkcionalitu. Projekt bol vytvorený v Milk studio, pričom programátorské práce boli vykonávané interne mnou.

  • design, art direction, project management: Milk studio
  • programovanie: Štefan Sebestyén(step2web), ako interný zamestnanec Milk studio s.r.o.

Link na projekt:

www.vallosadovsky.sk

Kontakt

+421 917 829 126

step2web, s.r.o., Krajná 70, 940 55 Nové Zámky, Slovenská republika, IČO: 45 424 977, DIČ: 202 300 8405

`